http://cz.trdent.pl
cz pl de en

Certifikáty TRDENT


Firma TR Dent má úplnou TECHNICKOU DOKUMENTACI A PODMÍNKY KVALITATIVNÍ PŘEJÍMKY pro PROHLÁŠENÍ O SHODNOSTI PRO VÝROBEK DENTÁLNÍ VÁLEČKY.

Předmětem dokumentace je stanovení norem, zásad, postupů a kvalitativní přejímky PRVOTNÍŘÍDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MATEIRÁLU: dentální válečky (vatové).

Podle směrnic nového přístupu a v nich obsažených požadavků na skupiny výrobků Zdravotnický materiál byly dentální válečky vyráběné ve firmě TR-DENT, na které bylo vydáno PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, označeny CE značkou.

Úplná technická dokumentace výrobku se nachází k nahlédnutí v sídle společnosti TR-DENT. Lze získat kontrolovanou kopii.