http://cz.trdent.pl
cz pl de en

Vlastní laboratoř


V rámci naší činnosti máme vlastní laboratoř, což nám umožňuje průběžně kontrolovat dodávky surovin a také náš výrobek přímo z výroby.

 

Základní parametry, které se zkoumají:

 • hmotnost
 • délka
 • průměr
 • doba ponoření
 • savost vody
 • vlhkost
 • popel
 • obsah rozpustných látek ve vodě
 • přítomnost pěnotvorných látek – nepřípustná
 • obsah chloridů
 • obsah síranů
 • obsah redukčních činidel –  nepřípustný
 • pH vodního výtažku
 • obsah opticky bělicích látek – nepřípustný
 • mikrobiologická kvalitativní a kvantitativní čistota

Úplné zkoušky se provádějí minimálně jednou za čtvrt roku a při každé změně jakékoli suroviny.